Alternatieve financiering

Dankzij Pure Kempen ontdekken bezoekers, inwoners en ondernemers van de Antwerpse Kempen (opnieuw) de waarde van het landschap. We werken, wonen en ontspannen ons in een groene omgeving. Vaak zelfs zonder dat we ons ervan bewust zijn. Initiatieven als Pure Kempen leren mensen met andere ogen om zich heen kijken. Ondernemers leren we kansen te zien en te grijpen, inwoners leren we om weer trots te zijn op hun streek, bezoekers dompelen we onder in een bad vol beleving om voor altijd een plaats in hun hart te veroveren. Maar dat kostbare landschap staat onder druk. Iedereen kan echter zijn steentje bijdragen aan het behoud. Pure Kempen wil hiervoor in de toekomst een beroep doen op de vrijgevigheid van de bezoekers. De voorbije maanden werd een werkgroep opgestart met verscheidene partners als basis voor een gezamenlijke strategie, we ondernamen samen een studiereis naar het Engelse Lake District om te kijken hoe toeristen en ondernemers daar aan visitor giving doen en we organiseerden een studiedag over alternatieve financieringsmodellen (de Staten-Generaal van het Antwerpse Platteland). Wie meer wil lezen, kan hiervoor terecht op de website van RURANT. Op onze fotopagina's vind je een beknopt beeldverslag. Met de opgedane kennis gaan we samen verder aan de slag.

  • werkgroep aan het werk
  • leren in het Lake District
  • Staten-Generaal van het Antwerpse Platteland