Rural Alliances

In maart 2013 werd Pure Kempen een onderdeel van het grotere project Rural Alliances, dat zich concentreert op Noordwest Europa. In verscheidene landen (Nederland, Frankrijk, Vlaanderen, Ierland en het Verenigd Koninkrijk) werken overheden en organisaties aan nieuwe samenwerkingsvormen om een duurzame en leefbare toekomst te garanderen aan een platteland dat op verschillende manieren onder druk staat. Hierdoor ontstaan allerlei nieuwe netwerken (letterlijk "rurale verbindingen") rond concrete thema's. In de Kempen wordt onder andere ingezet op het verstevigen van de regionale identiteit en het bevorderen van de lokale economie door gemeentebesturen te betrekken bij de operatie Pure Kempen. Daarnaast zijn verschillende partijen samengebracht om te werken rond alternatieve financieringsvormen. Andere initiatieven uit Vlaanderen en Europa vind je op de (Engelstalige) website van Rural Alliances. 

  • Rural Alliances